Geachte bezoeker,

De Wmo-raad Maastricht is per 17 december 2015 ontbonden en per 1 januari 2016 is een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein Maastricht door het college in het leven is geroepen.

Omdat de Wmo een onderdeel is van het sociaal domein, evenals de participatie, jeugd, ouderen, armoede en integratie, zullen deze gezamenlijk vormgeven aan de nieuwe adviesstructuur.

Om de ASD-Maastricht de tijd te geven een eigen website te bouwen, zal gebruik worden gemaakt van deze website. Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben van het doen en laten van de ASD-Maastricht.

Het mailadres van de ASD-Maastricht zijn al actief:

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De oude mailadressen zijn voorlopig nog intakt, zolang deze website nog actief is.

Namens de ASD-Maastricht,
Harry Visser, secretaris

ZijActief Limburg en het Huis voor de Zorg hebben op basis van signalen uit de achterban, landelijke signalen en aanvullingen vanuit het symposium op donderdag 26 november dit manifest gemaakt met acht aandachtspunten voor gemeenten inzake de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Download hier het complete manifest

In veel gemeenten zijn wijkteams het aanspreekpunt voor burgers met een ondersteuningsbehoefte. Instellingen voor o.a. jeugdhulp, thuiszorg en welzijn werken samen in het sociale wijkteams. De wijkteamleden gaan met de burger in gesprek, helpen bij lichte problemen en verwijzen door bij zware en ingewikkelde problemen. Iedere gemeente heeft de vrijheid om zelf de toegang tot het sociaal domein te organiseren. Dus in sommige gemeente zijn geen wijkteams, maar wordt bijvoorbeeld gewerkt met een loket. Een YouTube animatie van CJG Rijnmond en JSO laat op heldere wijze zien wat één wijkteam doet.

Deze animatie laat zien hoe beroepskrachten in een wijkteam werken. Met een kleine knipoog naar het A-team ziet u het 'W-team' hulp en ondersteuning bieden, daar waar dit het hardst nodig is.

Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022

Voorwoord

Met gepaste trots bieden wij u hierbij de Toekomstagenda 2022 aan. Dit stuk is het resultaat van een intensief samenspraaktraject dat we de afgelopen maanden hebben doorlopen met ruim 175 mensen: inwoners van Maastricht-Heuvelland, bestuurders en raadsleden van de zes gemeenten, cliënten- en adviesraden en mensen die werkzaam zijn in het sociaal domein. Met hen hebben we gekeken naar de Ervaringen, de gewenste Verbeteringen en de mogelijkheden om te Innoveren in het sociaal domein, de zogenaamde EVI-aanpak.

Lees meer: Toekomstagenda Sociaal Domein

Gelijke rechten voor iedereen?
Mensen met een beperking hebben - net als iedereen - recht op een goed leven en gewoon meedoen. Dat hebben we wereldwijd met elkaar afgesproken en vastgelegd in het VN-verdrag voor personen met een handicap.

Nederland gaat Ja zeggen
Naar verwachting gaat Nederland in 2015 Ja zeggen tegen dit VN-verdrag. Kijk en lees waarom dit zo belangrijk is.

Pagina 1 van 2

Nieuws uit de WMO-raad

Heidag voor WMO-raad Maastricht

Op 18 februari 2015 hielden we als Wmo-raad Maastricht onze ‘heidag’. Deze stond in het teken van zelfonderzoek naar ons functioneren in 2014. We maakten werkafspraken voor 2015. Lees verder...

Bent u al geïnformeerd?

Bent u al geïnformeerd?

Vanaf 1 januari 2015 moet u naar uw gemeente voor ondersteuning. Bent u al geïnformeerd? Krijgt u of uw familielid nu ondersteuning uit de AWBZ? Dan moet u voor die ondersteuning per 1...

Lees verder...

Uitgebrachte adviezen

Uitgebrachte adviezen

Over de periode augustus / september 2014 heeft de WMOraad Maastricht een zestal adviezen uitgebracht. Het betreft hier adviezen van uiteen lopende aard zoals: Advies 31b: Concept verordening...

Lees verder...

Jaarplan 2014 Wmo-raad Maastricht

Met het jaarplan 2014 als basis, uitgaande van de kernpunten beschreven in de beleidsnota’s  en onze adviezen daarover aan het college B&W van Maastricht. Is op de Heidag van 15 januari...

Lees verder...

Wetsvoorstel WMO-2015

Wetsvoorstel WMO-2015

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een wetsvoorstel voor 2015 de regels vastgelegd waaraan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet gaan voldoen. Dit wetsvoorstel is...

Lees verder...